1891-1936

Jag samlar på gamla böcker. Ännu har jag bara en liten blygsam samling, men jag hoppas på att utöka den. Den äldsta är en bibel från 1891. Sen har vi Grefven av Montecristo från 1897, Borta med vinden från 1936, Sveriges historia från 1903. De små böckerna är Lekar och Sagospel samt Sägner och Berättelser, båda från 1915. Har du några gamla böcker i din ägo? Vilka är det och hur gamla?

Translation:
I collect old books. So far I’ve only got a small collection but I hope to add to it. The oldest one is a Bible from 1891. Then we have The Count of Monte Cristo from 1897, Gone with the Wind from 1936, Sweden’s History from 1903. The smaller books are collections of plays and stories, both from 1915. Do you own any old books? Which ones and when are they dated?

This entry was posted in Fotografi, Prylar. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>